Přeskočit k navigaci - Přeskočit k obsahu - Přeskočit dolu


HardMusic.czObsah košíku: 0,-

Poslední vložené zboží:

  • Počet zboží v košíku: 0
  • Cena zboží v košíku:
   0,- Kč
  K pokladněObchodní podmínky

Všeobecná ustanovení

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že souhlasí s uzavřením kupní smlouvy na dálku a současně akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího – společnosti M&D UNITRADING Praha, s.r.o. Neumannova 1453/28, Praha 5 - Zbraslav 156 00, IČ: 24314951 a kupujícího.

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce, jehož popis, funkce, technické údaje a parametry jsou uvedeny přímo ve smlouvě nebo jsou stanoveny v technických údajích výrobce uvedených v příbalovém letáku.
Všechny informace jsou uváděny dle aktuálních dostupných údajů od dodavatelů. Kupující má právo si před objednáním zboží položit emailem dotaz pro případné ověření těchto údajů. Obrázky u výrobků mají pouze informativní charakter. Skutečné výrobky se mohou lišit v některých detailech - např. rozdíly v barevném provedení, seznamu skladeb. Prodávající se zavazuje, že svým odběratelům bude dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky a zároveň řádně vybavené českými návody k obsluze. Údaje, seznam skladeb, popisky a ostatní údaje uvedené na webových stránkách M&D UNITRADING Praha, s.r.o. v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách vycházejí z údajů výrobců s tím, že výrobce si vždy vyhrazuje právo učinit technické změny na výrobku bez předchozího upozornění.

Objednání zboží

 • Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři (košíku). Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká potvrzením objednávky prodávajícím dnem jejího doručení kupujícímu. (Email s předmětem: "Potvrzení zpracování objednávky")
  Odeslání objednávky a poslání její kopie mailem, neznamená automatické realizování objednávky. Některé z akcí např. platí pouze do vyprodání zásob a proto jsou objedávky ještě telefonicky či emailem potrzovány a je oznámen termín dodání či alternativní možnosti. V takovémto případě je vám zaslán email "Potvrzení zpracování objednávky"
 • Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky – množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti a podobně, žádat kupujícího o autorizaci objednávky a ověření údajů v ní obsažených vhodným způsobem jako například písemně nebo telefonicky. Prodávající je oprávněn nepřihlížet k objednávce, jejíž autorizaci požadovaným způsobem kupující odmítne provést. Prodávající si také vyhrazuje právo zrušení objednávky v případě chyby při typování ceny.
 • Případné storno objednávky lze provést telefonicky, nebo emailem. V případě storna emailem vyčkejte na potvrzení zrušení objednávky.

Ceny, způsob doručení a převzetí zboží

Ceny uvedené na stránkách tohoto internetového obchodu jsou závazné v okamžiku uzavření smlouvy a po celou dobu trvání řádně uzavřeného smluvního vztahu. M&D UNITRADING Praha, s.r.o. si vyhrazuje právo změn uvedených cen v případě změny kurzu, výrazné inflaci nebo při změnách dodavatelských podmínek výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Dodavatel si vyhrazuje pravo na odstoupení od smlouvý v případě, že vybrané zboží není dlouhodobě dostupné, nebo dojde k výrazné změně ceny. Kupní cena bude považována za uhrazenou teprve po připsání celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na účet prodávajícího nebo uhrazením celé částky v hotovosti pracovníkovi přepravní firmy. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak. K ceně zboží je připočítána částka za dopravu na místo určené kupujícím; cena dopravy může být zahrnuta již v ceně - viz dopravní podmínky.

Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Přílohy obchodních podmínek

Nedílnou součástí těchto obchodníchp odmínek jsou následující přílohy

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 17.10.2011.
Přeskočit nahoru - Přeskočit k navigaci - Přeskočit k obsahu

Přidávám zboží do košíku, čekejte prosím...